organizačná štruktúra NiHbO

Ing. Martin Štefanka - predseda NiHbO, predeseda Športovo-technickej komisie (ďalej len "ŠTK")

Ing. Juraj Halmo - podpredseda NiHbO, vedúci ligy 3+1, člen ŠTK

Ing. Miroslav Kupecpodpredseda NiHbO, vedúci ligy 5+1, člen ŠTK

Michal Ivančík - hospodár, zástupca vedúceho ligy 5+1, člen ŠTK

Jakub Pelikán - zástupca vedúceho ligy 3+1, člen ŤK

Ing. Erik Petrík - revízor, člen disciplinárnej komisie (ďalej len "DK")

Mgr. Dag Bajtala - predseda disciplinárnej komisie

Ing. Miroslav Beták - člen DK

Ing. Ľubomír Belovič - člen DK

Anton Baláška - člen DK

Stanislav Petrík - člen NiHbO